เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
HDAY THAILAND ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม สำหรับ ผู้ชาย เสริมอาหาร สำหรับ ผู้หญิง วัยทอง 40+
JRosé
ปรับสมดุลฮอร์โมน คืนความอ่อนเยาว์

JRosé “Balancing hormones rejuvenation from the inside body to outside body.”

who should take ? JRosé (Jerose)

Women aged 30 years and over who have problems with system within the body due to the hormones
imbalance that causes problems in sleep, acne, and menstruation to be abnormal to the menopause or, who is entering adulthood of menopause.
 • Women of all ages with PMS problems, or
Premenstrual Syndrome is pain at low tummy area, easily irritable, and mood swings
Acne appears, usually in the pre-menstrual period. about 5-11 days
 • Women with polycystic ovary syndrome Polycystic Ovary Syndrome (PCOS)
 • With Care formula
 • Female hormone balance
 • and female internal health
 • Reduce menstrual pain
 • Relieve PMS symptoms
 • Nourish skin, hair, nails
 • Contains extracts that help increase Immune system
 • Contains extracts for eye care
 • Nourish the blood
 • Hormonal balance
 • Alleviate the symptoms of menopause

Special formula which helps restore body, nourish, and protect health inside and help adjust the hormone estrogen naturally.

 1. Korean Dong Quai Extract 3 species
 2. Flax Seed Extract
 3. Rose Extract
 4. L-Cysteine
 5. Tomato Extract
 6. Co Enzyme Q10